TOMATO - PEELED PREMIUM 'STRIANESE' 2.6KG

$0.00

Out of stock

TOMATO – PEELED PREMIUM ‘STRIANESE’

Box (2.650×6)

 

Size

Box (6 Tins), Tin (2.65kg)

TOMATO - PEELED PREMIUM 'STRIANESE' 2.6KG

SKU TOM PEEL ST PREM2.5 TIN Category

TOMATO – PEELED PREMIUM ‘STRIANESE’ 2.650×6

BOX 2.650X6