TOMATO CHERRY 'STRIANESE' 2.55KG

TOMATO CHERRY ‘STRIANESE’

Box (2.55KGx6)

Cherry Tomatoes grown in Campania, a southwest region of Italy.

Size

Box (6 Tins), Tin (2.65kg)

TOMATO CHERRY 'STRIANESE' 2.55KG

SKU TOM CHER ST2.55KG TIN Category

TOMATO CHERRY ‘STRIANESE’ 2.55KGx6