MUSHROOM MIXED 1KG - FROZEN

$0.00

MUSHROOM MIXED 1KG – FROZEN

3 variety inside:

Nameko Mushroom

Shiitake Mushroom

Porcini Mushroom

Size

Bag (1kg), Box (1kg x 6)

MUSHROOM MIXED 1KG - FROZEN

SKU POR MUSH MIX1KG BAG Category

MUSHROOM MIXED 1KG – FROZEN